2019 Membership & Elections

2019 Children's Medical Fund  (CMF)

Community Educational Initiatives

Philanthropic Initiatives

Monthly Commitment Program

National Philoptochos Prayer  
CONTACT US
  

VOICE OF PHILOPTOCHOS on Page 7
 

 

 

 

 

 

National Board 2018-2020

Direct Archdiocesan District
Jennifer Constantin - president
Marika Drakotos
Pat Gogos
Efthalia Katos
Nellie Logothetides
Maria Logus
Stella Pantelidis
Maritza Pritsos
Helen Psaras
Maria Skiadas
Ourania Soumas
Kalli Tsitsipas
Georgia Vlitas


Metropolis of Boston
Elaine Zetes- president
Philippa Condakes
Savina Prokopios Davos
Athena Kalyvas
Elaine Kevgas
Fran Levas
Celeste Moschos
Eleni Stamboulidis
Irene Stefanakos


Metropolis of Denver
Barbara Vittas- president
Marian Catechis
Elaine Cladis
Maria Kantalis
Lynn Peters
Stella Piches
Martha Stefanidakis
Pamela Weinroth


Metropolis of Atlanta
Irene Politis- president
Martha Driscoll
Lekita Essa
Valine Georgeson
Joanne Mitchell
Dee Nicolaou
Margaret Sarafoglu
Vicki Scaljon
Evan Mekras Scurtis
Irene Steffas


Metropolis of Detroit
Theone Dickos- president
Katherine Kotsis
Maria Stavropoulos
Harriet Stoukas
Evanthia Valassiades
Margaret Yates


Metropolis of Pittsburgh
Crystal Thomas- president
Despina Denne
Eleni Gugliotta
Kathy Lekas
Thea Martin
Barbara Pasalis
Marianne Stearns
Athanasia Ward


Metropolis of San Francisco
Jeannie Ranglas- president
Vickie Demos
Mari Lou Diamond
Diana Jianas
Cindy Kezos
Sophie Mastor
Lisa Xanthos
Christine Zeppos


Metropolis of New Jersey
Anne Michals- president
Maria Antonakas
Eleni Constantinides
Bessie Drogaris
Joanne Kakoyiannis
Anita Kartalopoulos
Alexis Limberakis
Aspasia Melis
Diane Saphos
Evellyn Tsiadis


Metropolis of Chicago
Pam Argyris- president
Irene Arsoniadis
Christina Hiotis
Marilynn Jemas
Arlene Siavelis Kehl
Georgia Sarlas
Katherine Siavelis
Carol Stamas
Joanne Stavrakas
Marilyn Tzakis
Peggy Vranas


Honorary National Presidents
Aphrodite Skeadas
Georgia Skeadas


National Sisterhood of Presbyteres
Presbytera Nicole Keares


Honorary Members
Helen Demos
Anne Feles
Kathy Gabriel
Anne Gustave
Georgia Kaloidis
Betty Lantz
Argeria Logus
Helen Malachias
Helen Peterson
Lila Prounis
Kassandra Romas
Billie Zumo


 
.